Skálův Běh

PRAŽSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA PSYCHOSOCIÁLNÍCH STUDIÍ

Srdečně děkujeme za návštěvu 44. ročníku Skálova běhu. Informace o příštím ročníku této tradiční akce, pořádáné jako vzpomínku na doc. MUDr. Jaroslava Skálu, CSc. zde naleznete v průběhu roku.

Výsledky 44. ročníku naleznete zde.

how to create your own website

Docent MUDr. Jaroslav Skála, CSc., spoluzakladatel PVŠPS, byl předním odborníkem na léčbu závislosti na alkoholu a zakladatelem záchytky. Praotec české adiktologie byl sám zaníceným sportovcem a běžcem. Velmi dobře si uvědomoval, že pohybové aktivity přispívají k úspěchu léčby závislostí a podílí se rovněž na stabilizaci psychického stavu každého člověka. Od mládí se vášnivě věnoval sportům, zvláště lehké atletice a cyklistice, procestoval tak i kus Evropy. Po maturitě na gymnáziu v r. 1935 začal studovat lékařskou fakultu v Praze. Současně se přihlásil také ke studiu na Institutu tělesné výchovy a sportu, který úspěšně absolvoval v r. 1939 a poté působil jako učitel tělocviku na reálném gymnáziu v Plzni. Na lékařské fakultě promoval až po válce v roce 1946. Sport zařazoval do léčebného systému na protialkoholních odděleních jako součást pevného režimu. Skála jako první na světě založil záchytnou stanici pro lidi pod vlivem alkoholu. Dnes je tato jeho myšlenka rozšířená po celém světě.

V 50. letech se v Anglii začaly rozvíjet léčebné kolektivy v rámci oddělení psychiatrických nemocnic, kde se vojáci po válce zotavovali z různých psychických potíží. Autoři této koncepce Jones a Main se inspirovali v pedagogice a výchově problematické mládeže. V téže době, za železnou oponou, rozvíjí Skála – zřejmě aniž by v té době o dění na západě věděl – svůj systém léčebného společenství u Apolináře. I on se inspiroval z myšlenek A. Makarenka. Jeho systém, vytvářený na míru léčbě závislostí, se od anglických demokratických komunit liší především přísným režimem, omezenou demokracií a bodovacím systémem hodnocení pokroků. Uplatňoval důraz na kázeň a pořádek, kterými byl pověstný. S tímto přísným režimem dosahoval pozoruhodných výsledků. Pacienti ústavu se díky Skálovi dočkali pravidelných léčebných programů. Součástí programů tak byly rozcvičky a běh. Někteří vyléčení pacienti pak rekreačně běhali půlmaraton.

Sám Skála se alkoholu nadobro zřekl a v roce 1965, přestal i kouřit, aby byl pro své pacienty vzorem. Významný je Skálův podíl na vzniku a rozvoji české psychoterapie. V roce 1967 spoluzakládá nejvýznamnější vzdělávací a výcvikový systém – nazvaný podle jeho zakladatelů „SUR“ – Skála, Urban Rubeš. Tento dynamicky zaměřený, skupinově a komunitně pojatý model vzdělávání v psychoterapii se v předrevolučních dobách stává snad nejvýznamnějším zdrojem vzdělání v tomto oboru. V letech 1968–1997 zakládá či spoluzakládá celkem 20 sebezkušenostních výcvikových komunit (představuje to 50 skupin s více než 500 frekventanty za účasti 50 párových terapeutů). V roce 1991 stál u zrodu Pražské vysoké školy psychosociálních studií (PVŠPS), která se tak stala v historii naší země první soukromou vysokou školou (zakončenou bakalariátem), která poskytuje vzdělání v tomto studijním programu. Zároveň se stal jejím čestným rektorem.


„Buď pevný jako Skála“

Mobirise

Skálův lesní běh je každoročně pořádaný 1. května studenty Pražské vysoké školy psychosociálních studií. V roce 2019 probíhala registrace v budově školy, Hekrova 805, Praha 4 od 8:30. Samotný běh poté začínal v 10:00. Délka hlavní tratě pro muže a ženy je 10 km a běh vedl Hostivařským lesoparkem. Vyhlášení výsledků proběhlo ve 13h.

Rektorský den je doprovodný program v areálu PVŠPS. Těšit se můžete na zajímavý program her a aktivit, nejen pro děti, párky a podomácku napečené dobroty. Nedílnou součástí je setkání s rektorem PVŠPS a jeho projev. V prostorách školy se také budete moci dozvědět více o životě a díle docenta Skály.

Mobirise
Mobirise

Akce se konala za laskavé finanční podpory paní Arnoštky Maťové a Městské části Praha 11.

© Copyright 2019 Ludvík Mattanelli